אם אני שכיר ויש לי עוזרת בית, האם אני חייב בתשלום ביטוח לאומי?

ברור, אתה חייב לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי ולשלם עבורה דמי ביטוח.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים