למה שהמעסיק יעדיף פרילאנס לעומת שכיר? ומהם חובותיו כלפי הפרילאנסר?

עובד, מהווה כמעט תמיד את ההוצאה הגדולה ביותר שיש בעסק. בנוסף לשכר, יש למעביד שורה ארוכה של מחוייבויות והתחייבויות. המעסיק אומר לעצמו: " אני אפטור את עצמי מכל המחוייבויות, התנאים והמגבלות הכרוכות ביחסי עובד מעביד."
בהתקשרות עם פרילאנסר היתרונות למעביד הם: יש עבודה, אני משלם. אין עבודה, אין תשלום.
התשלום מוגדר וידוע מראש ואין חובות ו/או התחייבויות (למשל: דמי מחלה).
מערכת היחסים היא כזו שאין על המעסיק שום מגבלות בהפסקת עבודתו של קבלן משנה- לא צריך לתת הודעה מראש ואין פיצויי פיטורין.
המעסיק צריך לזכור שבמקרים מסויימים, בית המשפט יכול גם לפסוק לטובתו של הפריאלנס ולהוכיח שכן קיימים יחסי עובד מעביד ואז יהיה המעסיק חייב לשלם פיצוי פיטורין וזכויות נוספות.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים