עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, כיצד מחושבים תשלומי ימי המחלה לעובד?

על היום הראשון= אין תשלום.
יום 2-3 = 37.5% משכר יום רגיל.
יום 4 ואילך = 75% משכר יום רגיל.
ניתן לצבור עד 90 ימי מחלה.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים