עבדתי 10 חד' ויצאתי לחופשת לידה והמשכתי חופשה ללא תשלום, האם אני זכאית לקבל דמי הבראה כשחזרתי?

דמי הבראה מקבלים לאחר וותק של שנת עבודה.
חופשת לידה ע"פ חוק היא 14 שבועות ואם יצאת לחופשה ללא תשלום, הרי שבגין התקופה של החופשה ללא תשלום לא מגיע לך דמי הבראה.
חופשת הלידה כן נכנסת במניין חישוב דמי ההבראה. לכן, כשחזרת לעבודה הינך זכאית לדמי הבראה רק לתקופה של 10 חד'+14 שבועות.

 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים