אני עצמאי והגשתי דוח למס הכנסה, מגיע לי החזר. תוך כמה זמן עורך כל הטיפול?

מכיוון שאתה חייב בהגשת דוחות, מ"ה יטפל לך בדוח בתוך 3 חודשים מיום הגשת הדוח.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים