מה היא הדרך הנכונה למילוי טופס 101 כשאני מועסק בשני מקומות עבודה?

במקום עבודה העיקרי, בטופס 101 רשום שאין לך הכנסה נוספת ובטופס אצל המעסיק המשני, רשום שיש לך עבודה נוספת.
יש מעסיקים שאינם רוצים לעשות את תיאום המס אצלם ולכן במקרה שכזה, תצטרך לעשות תיאום מס אתה לבד במס הכנסה.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים