בהצהרת הון- 1. האם את הדירה רושמים לפי שווי או עלות? 2. אם קיבלתי במתנה ציוד ולא רכשתי מכספי, כיצד לרשום בהצהרה?

1. את הדירה יש לרשום לפי העלות שנרכשה.
2 יש לרשום בתכולת הבית רק את שם הציוד בעלות אפס.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים