האם תשלום לביטוח לאומי מוכר כהוצאה בספרים?

רק 52% מהתשלום השנתי (לא כולל מס בריאות)מוכר כהוצאה באותה שנה.
יש לשלם עד ה-31.12 כדי שההוצאה תותר באותה השנה.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים