בזמן חופשת הלידה אסור לי לעבוד וגם להוציא קבלות, מה קורה אם אני אקבל בזמן חופשת הלידה הכנסות על עבודה שעשיתי לפני הלידה, מבחינת הוצאת קבלה?

אין מניעה לגבות את הכספים ואת יכולה להוציא קבלות, הרי ברור שיש חובות לפני הלידה.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים