האם אפשר למשוך קרן השתלמות לאחר 3 שנים למטרת אבטלה?

משיכה מקרן השתלמות לאחר 3 שנים ניתן למשוך רק למטרת השתלמות ובסכום של עלות ההשתלמות.
אם משכת להשתלמות מעל סכום עלות ההשתלמות(תחוייב במס על החלק העודף) ואם משכת לא למטרת השתלמות , תחוייב במס על כל סכום המשיכה.
שיעור המס: רק על החלק של הקרן הפרשת המעביד תחוייב במס שולי(כמו שכר עבודה) ועל הרווחים תחוייב במס בשיעור של 20%.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים