מה דין קטין בן 17.5 שרוצה לפתוח עסק? האם צריך לפתוח תיק?

כן, גם קטין מתחת לגיל 18 חייב לפתוח תיקים ברשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
אני רוצה להוסיף שלנישום מתחת לגיל 18 יש את ההטבות הבאות:
1. במס הכנסה- משלם רגיל מיסים כמו בוגר, אבל מקבל 1 נקודת זיכוי .
בנוסף, עד הכנסה מסויימת פטור מהגשת דוח שנתי.
2. בביטוח לאומי- פטור מתשלום.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים