מה כדאי לי לפתוח עוסק פטור או זעיר? הכנסותיי מגיעות ל- 50,000 ש"ח בשנה.

מתחילת שנת 2003 אין כבר עוסק זעיר, מה שנותר לך לפתוח זה עוסק פטור.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים