האם הפקדה לקרן השתלמות מזכה אותי במס?

דבר ראשון, מדובר בניכוי ולא בזיכוי.
אם אתה שכיר והמעביד שלך מפריש לך לקרן השתלמות, אינך זכאי להטבה במס.
אם אתה שכיר או עצמאי שמפקיד במעמד עצמאי אתה זכאי להטבה במס.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים