האם הוצאות ארוחות במסעדה לעסק מוכרות במס?

לא.
הוצאות אלו לא מוכרות, אלא אם כן, הזמנת אורח מחו"ל למסעדה לצורך עסקי ואז יש לצרף קבלות מהמסעדה ולרשום פרטי האורח, כמו: מס' דרכון, שמו ושם מדינתו.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים