מתי מגישים טופס 6111 לעסק?

אם מחזור הכנסותייך מסכום של 300,000 ש"ח כולל מע"מ חייבים לצרף טופס 6111 בדוח השנתי.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים