אילו הטבות במס אפשר לקבל בתור סטודנט?

אפשר לקבל הנחות מריבית בתנאי שאין לסטודנט הכנסות אחרות.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים