האם מגיע נקודות זיכוי לגרוש שמשלם מזונות? ואם איני מקבל בתלוש מה לעשות?

מגיע נקודת זיכוי אחת. תיתן למעסיק אישור -הוכחה שהנך משלם מזונות
ואז תקבל את 1 נקודת הזיכוי בכל חודש בתלוש.
כדי לקבל  את הזיכוי רטרואקטיבי מ-2007 ואחורה תצטרך להגיש דוחות להחזר מס עד 6 שנים .
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים