כיצד מס הכנסה יודע לאיזה חשבון בנק להעביר את הכסף אם אני עושה החזר מס?

יש לצרף צילום שיק לדו"ח שאתה מגיש ובנוסף יש מקום בדו"ח לרשום את פרטי החשבון.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים