עליתי לפני 5 שנים לארץ בתור עולה חדש. האם מגיע לי עדיין הטבות במס בתלוש השכר?

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי (הטבות במס) עד ל-3.5 שנים מיום עלייתו ארצה.
מדובר בכל יחיד כולל עצמאי ושכיר.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים