יש לי רכב משנת 2004 האם חישוב שווי השימוש הליניארי יחול גם על הרכב שלי?

לא, שיטת החישוב החדש שהוא חישוב שווי שימוש ליניארי יחול רק על כלי רכב חדשים שירשמו מתחילת שנת 2010.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים