אני שכירה שרוצה לבצע מכירה חד פעמית, כיצד אני יכולה להוציא חשבונית מס אם אין לי תיקים ברשויות?

את יכולה לפנות למע"מ ולדווח על העסקה באמצעות טופס דיווח עסקת אקראי.
מספר הטופס הוא 8356.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים