אם אני תושב ישראל שנוסע לחו"ל לכמה חודשים האם אני חייב לשלם מס בריאות?

מינואר 2009 כל תושב ישראל השוהה בחו"ל, חייב לשלם מס בריאות בסך 92 ש"ח לחודש, גם אם הוא משלם בחו"ל.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים