הבנתי שגבר הורה יחיד יכול לקבל נקודות זיכוי, האם זה נכון?

במידה והילדים נמצאים אצלו, הגבר יקבל 1 נקודת זיכוי בגין היותו הורה יחיד ובנוסף 1 נקודת זיכוי עבור כל ילד(בגין ילד בשנתו הראשונה ובשנה שמלאו לו 18 יקבל רק חצי נקודת זיכוי באותה השנה).
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים