בתור אם מאמצת, מהן זכויותיי ?

להורים מאמצים ניתנות זכויות אחדות הדומות ביסודן לאלה של הורים ביולוגיים.
הזכות לחופשת לידה ולחופשה ללא תשלום שלאחר חופשת לידה נתונה לאם המאמצת או לאב המאמץ (רק לאחד מהם לפי בחירתם), כאשר גיל הילד המאומץ אינו עולה על עשר שנים.
אלד מההורים המאמצים רשאי להתפטר, כאשר גיל הילד המאומץ עד גיל 13 שנים.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים