אני מצמיד רכב לעובד. בזמן שירותיו במילואים הרכב אצלו, הרי ביטוח לאומי משלם תגמול גם עבור הרכב, האם אני צריך לשלם סכום זה לעובד?

לא, העובד מקבל תמורה בשווי הרכב בזה שהרכב אצלו גם בתקופת המילואים ולכן אתה רשאי להשאיר אצלך את הסכום שקיבלת מהמוסד לביטוח לאומי בגין שווי הרכב הצמוד (שגובהו נקבע לפי סוג הרכב, למשל 1,570 ש"ח לחודש לרכב מקבוצת מחיר 2). עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים