אני לא עובד ומשרת במילואים. כיצד מחושב לי שכר ליום מילואים?

התגמול המזערי ליום 166.65 ש"ח ליום (נכון לחודש אוגוסט 2008).
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים