אני עובד אצל מעסיק שלא רוצה להפריש לי ביטוח מנהלים בזמן שירותיי במילואים. מה החוק אומר?

ע"פ סעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי, גם אתה וגם מעבידך עליכם להמשיך ולהפריש גם בתקופת המילואים לקרנות שהאתה העובד חבר בהן, כאילו לא שירתת במילואים בתקופה זו והמשכת לעבוד.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים