מהו עוסק זעיר?

משנת 2003 כבר אין עוסק זעיר.
ניתן לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים