אני חושש לפתוח תיק מכיוון שהבנתי שאף פעם אי אפשר יהיה לסגור אותו

ההיפך הוא הנכון.
בכל עת תוכל לסגור תיק בכל הרשויות במע"מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים