כיצד אני יכול לקבל החזר מס כתוצאה מהפקדה לקרן השתלמות?

כשכיר- אתה לא מקבל ניכוי/הטבת מס אלא רק חיסכון.
כעצמאי- אתה בהחלט יכול לקבל הטבת מס אם תפקיד 7% מהכנסתך החייבת (רווח) או עד תקרה של 243,000 ש"ח ע"פ הנמוך מביניהם.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים