איך אני יכול להכיר בהוצאות שכירות עסקית אם אני שוכר מקום מאדם פרטי?

בהחלט אפשר לקבל החזר הוצאה על שכר דירה.
התהליך הוא כזה:
אתה מבקש אישור מהמשכיר שאתה יכול להשתמש בדירה לצורך עסקי.
דבר שני, אתה מבקש ממנו אישור מניכוי במקור/פטור. אם אין לו אישור את החייב לנכות ממנו 35% מס ולהעביר למס הכנסה.
דבר שלישי וחשוב לעניין מע"מ- אתה יכול להוציא במקום המשכיר "חשבונית עצמית", ז"א אתה מקזז ומשלם מע"מ באותו הסכום (ככה שסכום המע"מ מתקזז, זה רק לצורך הדיווח) וכך תוכל להכיר בהוצאות שכר הדירה.
אם יש לך עסק בבית, תוכל להכיר בהוצאות באופן יחסי- 1/3 או 1/4 מההוצאה.
אם יש לך עסק לא בבית, אלא אתה שוכר בחוץ נכס למטרה עסקית, תוכל להכיר ב-100% מההוצאה.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים