אני גר ביישוב פיתוי, כיצד אני מזדכה במס?

1. קודם כל, תבדוק בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" של מס הכנסה אם באזור שלך מגיעה הנחה או זיכוי באותה השנה.
2. במידה וכן, תפנה לעירייה או למועצה לקבלת אישור בדבר תושבות במקום טופס 1312 א'.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים