האם חל מע"מ על דירה המושכרת לצורך מגורים?

אדם פרטי המשכיר דירת מגורים לאדם פרטי אחר לצורך מגורים, לא חל מע"מ.
אם הדירה מושכרת לצורך עסקי, לדוגמא, חנות, יש לחייב במע"מ.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים