האם ניתן לקבל החזר מע"מ על קבלה, מסמך פוליסת ביטוח וכד'?

לא.
ניתן לקבל החזר מע"מ, רק אם יש בידיך חשבונית מס שהוצאה כחוק.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים