כמה מכס משלמים על סחורה הנקנית מחו"ל באמצעות האינטרנט?

1. כל טובין, חוץ ממוצרי טבק, משקאות משכרים וכהל, פטורים ממכס וממע"מ, בתנאי שמחירם אינו גבוה מ-50 דולר. אם עולה על 50 דולר, יחוייב במע"מ, גם אם יש פטור ממכס על אותו יבוא טובין.
2. מוצרי הלבשה, הנעלה וספרים, פטורים ממכס וממע"מ, בתנאי שמחירם אינו עולה על 75 דולר. ותנאי נוסף, שהם נשלחים כחבילות שי (משלוח מתנה על ידי חברים או בני משפחה).

הערה: המע"מ מחושב לאחר היטל המכס.


 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים