האם הוצאות אירוח מוכרות במע"מ?

לפי תקנה 16 לתקנות מע"מ, מס תשומות הקשור בהוצאות אירוח אינו ניתן לניכוי.
לעומת זאת, מע"מ בגין הוצאות אירוח אדם מחו"ל כן יוכרו, במידה ומדובר בפעילות עסקית.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים