במידה ואני רוצה לדעת כמה יתרת חוב או זכות יש לי במע"מ או מס הכנסה, לאן פונים?

פונים למחלקת הגביה בסניף מע"מ או מס הכנסה באזור מגורייך או עיסוקך.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים