שגיתי במילוי טופס הדיווח למע"מ באינטרנט, מה אני עושה?

תצטרך למלא שובר/דוח מתקן למע"מ ולהגיש לסניפך.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים