אם אדם משכיר יותר מדירה אחת, אז את הפטור ממס נותנים על כל דירה בנפרד או שסוכמים את ההכנסה?

פטור על השכרת דירת מגורים היא על כל הדירות ביחד, נאמר, שלך, של אשתך ושלך ילדיך עד גיל 19.
אם שכר הדירה עלה על התקרה שהיא 4,320 ש"ח (בשנת 2008)
יש לבדוק את שלוש חלופות המיסוי ולבחור בחלופה הזולה ביותר.
לשם כך, הנך צריך לקבל יעוץ פרטני ואישי.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים